NGS

NGS

Norsk Geografisk Selskap

Hvem er vi? UTGÅTT

Norsk Geografisk Selskap er en forening for geografer, studenter og andre som er interessert i faget. Vi formidler kunnskap om geografiske emner gjennom møter for medlemmer og andre geografiinteresserte. NGS sitt formål er å være et faglig samlende forum for sine medlemmer og medvirke til utveksling av kunnskap og erfaring mellom ulike miljøer der geografer arbeider i undervisning, forskning, administrasjon og annet faglig praktisk arbeid. Videre skal NGS fremme geografisk kunnskap og interesse for faget, særlig ved å arrangere seminarer, foredrag og ekskursjoner og ved å utgi Norsk Geografisk Tidsskrift.