NGS

NGS

Norsk Geografisk Selskap

Program og påmelding til NGS-konferanse 2022

Norsk geografisk selskap (NGS) inviterer til konferanse 27.-28. oktober 2022 på Scandic Holmenkollen Park, Oslo

Påmeldingfrist: 20. august 2022.
Påmeldingsskjema til konferansen finnes her.

I 2021 var det 100 år siden Fridtjof Nansen ble utnevnt som Folkeforbundets første høykommissær for flyktninger, og i 2022 er det 100 år siden han mottok Nobels fredspris for sin humanitære innsats. Også hans bragder som polarutforsker har hatt enormt stor betydning for Norge som nasjon. Nansen var dessuten en betydelig person for Det Norske Geografiske Selskab. Grønlandsferden var den direkte foranledningen til stiftelsen av selskapet i 1889, han var formann 1903-1905, ble første æresmedlem, holdt en rekke foredrag i selskapet og bidro med tallrike artikler i årboka og Norsk geografisk tidsskrift.

Det er derfor mange gode grunner til å sette «arven etter Nansen» som konferansetittel i år. Hans virksomhet kan kobles til mange deler av geografifaget. Samtidig vil vi rette søkelyset mot de store utfordringene i dagens samfunn der geografisk forskning og kunnskap er relevant.Konferansen vil bestå av tre plenums-foredrag samt 4-5 parallelle tematiske sesjoner.

Skroll ned for å se programmet.

Se foreløpig program over alle innleggene her.
Les mer om plenumsforedragene her.

Foreløpig program

Torsdag 27. oktober

11.00 – 12.00Registering/mingling
12.00 – 13.00Lunsj
13.00 – 13.15Åpning
13.15 – 14.00Polarhistoriker Harald Dag Jølle, Norsk Polarinstitutt: Hva er arven etter Nansen?
Nye perspektiver på vitenskapsmannen, samfunnsbyggeren og humanisten Fridtjof Nansen.
14.15 – 15.00Seniorforsker Siri Veland, Norce: Med skip over Arktis – klima- og miljøutfordringer i
fremtidens nordområder
15.00 – 15.15Kaffepause
15.15 – 18.15Fire parallelle sesjoner:
1. Det grønne skiftet og omstilling til fornybare energiformer
Sesjonsledere: Professor Arne Isaksen, UiA og professor Asbjørn Karlsen, NTNU
2. Geographies of community, politics and place
Sesjonsledere: Professor Gunhild Setten, 1.amanuensis Hilde Nymoen Rørtveit og 1. amanuensis Hilde Refstie, alle NTNU
3. Geografi og undervisning for bærekraftig utvikling
Sesjonsledere: Professor Jørund Aasetre, NTNU, professor Jørgen Klein, NTNU, 1.amanuensis Elin Sæther,UiO og 1.lektor Hans Petter Andersen, Nord universitet
4. Cold climate landscape change
Sesjonsleder: Seksjonsleder Ivar Bertling, NVE
18.15Generalforsamling NGS
19.30Middag

Fredag 28. oktober

09.00 – 12.00Tre parallelle sesjoner:
1. (forts.) Det grønne skiftet og omstilling til fornybare energiformer
Sesjonsledere: Professor Arne Isaksen, UiA og Professor Asbjørn Karlsen, NTNU
2. (forts.) Geographies of community, politics and place
Sesjonsledere: Professor Gunhild Setten, 1. amanuensis Hilde Nymoen Rørtveit og
1.amanuensis Hilde Refstie, alle NTNU
5. Migrasjon og grenser i endring/‘Migration crisis’ as a policy and research agenda
Sesjonsledere: Professor Knut Hidle, UiB, forsker Marry-Anne Karlsen UiB, professor Haakon Lein, NTNU, 1.amanuensis Hilde Refstie, NTNU og postdoc Teklehaymanot G. Weldemicel, NTNU
12.00 – 12.15Kaffepause
12.15 – 13.00Research Professor Marta Bivand Erdal, PRIO:
Geographic perspectives on migration as opportunity and threat
13.00 – 14.15Avslutning
13.15Lunsj

Språk: Norsk blir hovedspråk på konferansen, men noen av innleggene holdes på engelsk.

Påmeldingfrist: 20. august 2022.
Påmeldingsskjema til konferansen finnes her.