NGS

NGS

Norsk Geografisk Selskap

Norsk Geografisk Tidsskrift (NGT)

NGT er et internasjonalt fagtidsskrift for hele geografifaget. Tidsskriftet har vært publisert siden 1926, og er en oppfølger av Norsk Geografisk Aarbog (1889-1921). Tidsskriftet dekker alle deler av geografien, både regionalt og tematisk. Det har en tilnærmet lik balanse mellom natur- og samfunnsgeografi.

NGT publiserer norsk geografisk forskning og utenlandske bidrag, basert på studier i Norge eller innenfor felt der norsk geografisk forskning har kompetanse eller interesse. Forskningsartiklene publiseres kun på engelsk. En ”Petit”-del i NGT er forbeholdt forskningsnotiser, bokanmeldelser og geografien i skolen, og kan publiseres på norsk.

Medlemmer i Norsk Geografisk Selskap kan abonnere på Norsk Geografisk Tidsskrift for kroner 300,- per år. Dette gjøres samtidig som medlemskapet i NGS tegnes (på samme giro). Det er også mulig å abonnere på tidsskriftet uten å være medlem i NGS. Link til tidsskriftet her.

NGT