NGS

NGS

Norsk Geografisk Selskap

NGS-konferanse 2024

Norsk geografisk selskap (NGS) inviterer til nasjonal konferanse 17.-18. oktober 2024 på Quality Hotel River Station i Drammen.

Call for abstracts, invitasjon og foreløpig program kan lastes ned her.

Utdypende informasjon om alle sesjonene kan lastes ned her.

‘Steder i endring – endrende steder’

I en tid med mye usikkerhet og store samfunnsmessige og miljømessige endringer står mange steder overfor betydelige utfordringer som det haster å finne gode løsninger på. Utfordringene kan være knyttet til demografi, mobilitet, økonomi/næringsliv, sosiale forhold og/eller natur og miljø.Disse utfordringene er ofte preget av en rekke dilemmaer og konflikter knyttet til ulike målsettinger, prioriteringer og løsninger blant sentrale samfunnsaktører. Hvilken betydning har steder i slike tider, og hvilken rolle kan de spille?

Tittelen «Steder i endring – endrende steder» henspiller dels på at steder er i endring, og ofte under press. Men sted kan også sees som en endringsagent gjennom alle aktørene som former steder og gjennom at beslutninger og hendelser på alle nivåer «finner sted».  Dermed kan steder også bidra til endring av større kontekster. En bevissthet omkring stedsutvikling er også en bevissthet omkring hvilken rolle sted kan ha utover seg selv.

Språk: Norsk blir hovedspråk på konferansen, men bidrag på andre skandinaviske språk og engelsk ønskes også velkommen.

Abstracts på ca. ½ A-4 side sendes innen 9. august til oppgitt(e) leder(e) for hver sesjon.

Generelt påmeldingskjema til konferansen sendes ut om kort tid.

Vennligst spre denne invitasjonen til aktuelle kolleger på din arbeidsplass og i ditt faglige nettverk!