NGS

NGS

Norsk Geografisk Selskap

NGS-konferanse 2022: Arven etter Nansen

Norsk geografisk selskap (NGS) inviterer til konferanse 27.-28. oktober 2022 på Scandic Holmenkollen Park, Oslo

Les call for abstract her.
Frist for abstract: 26. juni 2022.

I 2021 var det 100 år siden Fridtjof Nansen ble utnevnt som Folkeforbundets første høykommissær for flyktninger, og i 2022 er det 100 år siden han mottok Nobels fredspris for sin humanitære innsats. Også hans bragder som polarutforsker har hatt enormt stor betydning for Norge som nasjon. Nansen var dessuten en betydelig person for Det Norske Geografiske Selskab. Grønlandsferden var den direkte foranledningen til stiftelsen av selskapet i 1889, han var formann 1903-1905, ble første æresmedlem, holdt en rekke foredrag i selskapet og bidro med tallrike artikler i årboka og Norsk geografisk tidsskrift.

Det er derfor mange gode grunner til å sette «arven etter Nansen» som konferansetittel i år. Hans virksomhet kan kobles til mange deler av geografifaget. Samtidig vil vi rette søkelyset mot de store utfordringene i dagens samfunn der geografisk forskning og kunnskap er relevant.Konferansen vil bestå av tre plenums-foredrag samt 4-5 parallelle tematiske sesjoner.

Plenumsforedrag:
Harald Dag Jølle (Norsk Polarinstitutt): Hva er arven etter Nansen? Nye perspektiver på vitenskapsmannen, samfunnsbyggeren og humanisten Fridtjof Nansen.

Siri Veland (NORCE): Med skip over Arktis – klima- og miljøutfordringer i fremtidens nordområder

Marta Bivand Erdal (PRIO): Geografiske perspektiver på migrasjonskriser og migrasjonspolitikk

Vi inviterer til paper-presentasjoner knyttet til følgende tema:
1. Det grønne skiftet og omstilling til fornybare energiformer (Organisatorer: Arne Isaksen og Asbjørn Karlsen) arne.isaksen@uia.no Les mer her.

2. Migrasjon og grenser i endring: geografiske perspektiv (Organisatorer: Knut Hidle og Marry-Anne Karlsen) knut.hidle@geog.uib.no. Les mer her.

3. ‘Migration crisis’ as a policy and research agenda: The uneven geographies of welcome (Organisatorer: Haakon Lein, Hilde Refstie, Teklehaymanot G. Weldemicel) haakon.lein@ntnu.no Les mer her.

4. Geographies of community, politics and place (Organisatorer: Gunhild Setten, Hilde Nymoen Rørtveit, Hilde Refstie) hilde.refstie@ntnu.no Les mer her.

5. Rettferdighet i den bærekraftige byen (Organisator: Thorsten Throndsen) t.s.throndsen@sosgeo.uio.no Les mer her.

6. Geografi og undervisning for bærekraftig utvikling (Organisatorer: Jørund Aasetre, Jørgen Klein, Elin Sæter, Hans Petter Andersen) jorund.aasetre@ntnu.no Les mer her.

7. Cold climate landscape change (Organisator: Ivar Berthling) ibe@nve.no Les mer her.