NGS

NGS

Norsk Geografisk Selskap

Naturgeografien i NGS

Naturgeografi er et fagområde der overflateprosesser i jordens nære fortid og utviklingen av landskapet som følge av varierende klima gjennom kortere og lengre tidsskalaer studeres. Naturgeografien som forskningsområde i Norge fokuserer spesielt på kalde klimaområder som arktiske strøk og høyfjellet. I disse områdene er prosesser knyttet til snø, breer og permafrost viktige. Dagens forskning baserer seg i tillegg til det klassiske feltarbeidet i stor grad på fjernmålte data og geografiske informasjonssystemer (GIS).

Pågående klimaendringer gjør at problemstillinger knyttet til tining av permafrost i fjellvegger, tilbakesmeltende breer og endrede flomregimer er stadig mer aktuelle.  Naturgeografer er også opptatt av hvordan naturmiljøet påvirker og blir påvirket av menneskelig aktivitet.

<<