NGS

NGS

Norsk Geografisk Selskap

Nasjonal Geografikonferanse 2017

Seksjonssjef Colleuille Hervè Thierry, NVE:
Varslingstjenesten for flom- og jordskredfare

Professor Jens Kr. Steen Jacobsen, TØI:
Opplevelser av og tilpassinger til skred og stengte vinterveier

NTNU Geir Vatne:
Hvem har skylda -vi eller klimaet?

Seniorforsker Ketil Isaksen, Meteorologisk institutt:
Klimautvikling på Svalbard

Førsteamanuensis Mathilde B. Sørensen, UiB:
Seismisitet og historiske jordskjelv i Norge

Professor Anders Solheim, NGI/UiO:
Naturfarer, risiko og tilpasning

Stipendiat Silje Aurora Andresen, NTNU:
Et lokalt narrativ om håndteringen av brannen i Lærdal 2014

Professor Ivar Berthling, NTNU:
Bratte vassdrag: karakteristika og problemer: Eksempler fra Vekveselva, Oppdal

Professor Bernd Etzelmüller, UiO:
Permafrost og naturfare – CRYOWALL prosjekt

Førsteamanuensis Sverre Kjetil Rød, Høgskolen i Volda & Statens vegvesen Region midt:
Risikokommisjonen: På alerten mot naturfare

Julie Aslaksen, Statistisk Sentralbyrå:
ECONOR – The Economy of the North