NGS

NGS

Norsk Geografisk Selskap

NGS-konferanse 2022: Arven etter Nansen

PÅMELDING OG PROGRAM (frist 1. september): NGS-konferanse 2022: Arven etter Nansen. Klikk her for å melde deg på.

NY! Foreløpig sesjonsprogram
NY! Abstracts for plenumsforedrag

KUNNGJØRING: NGS-konferanse 2022: Arven etter Nansen – i lys av vår tids store utfordringer

Nasjonal Geografikonferanse 2017