NGS

NGS

Norsk Geografisk Selskap

Julefest på Polhøgda

Påmelding innen 1.desember til grmon@innovasjonnorge.no, evt. 95 85 85 90. For mer info, se vedlegg.