NGS

NGS

Norsk Geografisk Selskap

Innkalling til generalforsamling

Det er gjort en liten endring i forslaget til nye vedtekter; publisert 22.11.2017