NGS

NGS

Norsk Geografisk Selskap

Hvorfor bli medlem?

• Du blir invitert på faglig relevante og interessante temamøter og ekskursjoner, slik at du kan holde deg faglig oppdatert.
• Du treffer andre faggeografer og geografiinteresserte, og får informasjon om hva som skjer innen geografifagene.
• Som student treffer du geografer som allerede er ute i arbeidslivet og praktiserer geografi på ulike vis. Dette kan være nyttige kontakter å ha for fremtidig jobbsøkning.
• Som student får du treffe andre geografer som kanskje allerede er ute i arbeidslivet og praktiserer geografi på ulike vis. Dette kan være nyttige kontakter å ha for fremtidig jobbsøking.
• Som «bare» geografiinteressert får du kontakter inn i et akademisk miljø med geografi som hovedtema.
• Du kan abonnere på Norsk Geografisk Tidsskrift og få kunnskap om ny geografisk forskning.

Vanlig medlemskap: kr. 200,-
Student-/pensjonistmedlemskap: kr. 100,-
Vanlig medlemskap med abonnement på NGT: kr. 500,-
Studentmedlemskap med abonnement på NGT: kr. 400,-

Innmelding i foreningen skjer til admin@geografisk.no