NGS

NGS

Norsk Geografisk Selskap

Geografi i skolen og skolen i geografien

Dato: Torsdag 24. – Fredag 25. September 2013

Sted: 
Scandic Lerkedal
Klæbuveien 127,
Trondheim

Vedlegg: 
Møte mellom forskning, forvaltning og skole