NGS

NGS

Norsk Geografisk Selskap

Ekskursjon til Oscarsborg og Drøbak