NGS

NGS

Norsk Geografisk Selskap

Ekskursjon til Ekeberg

Dato: Torsdag 24. April 2014

Sted: 
Sjømannsskolen
Ekeberg, Oslo

Vedlegg: 
Kart