NGS

NGS

Norsk Geografisk Selskap

Dokumenter

Denne siden vil på sikt inneholde sentrale dokumenter i NGS, som årsmøteinnkallinger, -referat og lignende.

2022

Årsberetning for Norsk Geografisk Selskap for perioden januar 2021 til oktober 2022

VALGKOMITEENS INNSTILLING Norsk Geografisk Selskaps generalforsamling 2022