NGS

NGS

Norsk Geografisk Selskap

Foreløpig sesjonsprogram

(Abstracts for de ulike paper-presentasjonene kan fås ved henvendelse til sesjonslederne)

SESJON 1

Det grønne skiftet og omstilling til fornybare energiformer
Sesjonsledere:
Professor Arne Isaksen, UiA og professor Asbjørn Karlsen, NTNU

GREEN INDUSTRIAL DEVELOPMENT
Julian Lahuerta: Twenty years in the making: Understandig offshore wind development in the United States
Emelie Langemyr Eriksen og Maria Tønnesen: Green transformation in thick and specialized regions: Conceptualizing pre-transformative states
David Jordhus-Lier: Structuring a conversation across time, space and political distance in the green shift
Henrik Brynthe Lund og Assiya Kenzhegaliyeva: The role of power in environmental upgrading: supplier perspectives from Norwegian manufacturing

CIRCULAR ECONOMY
Bjørnar Sæther: Sub soil mass management in the Greater Oslo region. Current practices and the need for co-ordination and innovation
Berit Therese Nilsen, Jens Petter Johansen & Vegard Frøseth Fenes: Want much, waste not – Operationalizing sustainability in local industry communities
Assiya Kenzhegaliyeva & Asbjørn Karlsen: International standardization for circular economy

POLICY FOR SUSTAINABLILTY
Håkon da Silva Hyldmo, Ståel Angen Rye & Diana Raquel Vela Almeida: Tracing discourses of just and sustainable transitions on extractive industries in the EU Green Deal
Grete Rusten & Ida Andersson: Creating green public procurement with innovations-organizational arrangements, project topics, and geographical distributions from the municipality sector in Norway
Arne Isaksen: Batterifabrikkers regional effekter
Amalie Østhassel: Innovation for Sustainable Development: The case of Norwegian agricultural technologies in East-Africa

SUSTAINABLE TRANSITION
Suyash Jolly, Jarle Løvland, Åge Mariussen: Legitimizing responsible, green, and digital regional industrial restructuring in Nordland: Opportunities and pitfalls
Asbjørn Karlsen: Rettferdig bærekraftig omstilling i petroleumsbaserte regioner og den norske modellen
Maren Eriksen: Innovative nyetableringers rolle i regional næringsutvikling: en studie av to norske regioner
Maiken Bjerga Kiil: Kompetansens geografi og implikasjoner for omstilling

SESJON 2

Geographies of community, politics and place
Sesjonsledere: Professor Gunhild Setten, 1.amanuensis Hilde Nymoen Rørtveit og        1.amanuensis Hilde Refstie, alle NTNU

THURSDAY
Hilde Nymoen Rørtveit, Hilde Refstie & Gunhild Setten: A brief introduction to geographies of community, politics and place
Ragnhild Overå: Life in the urban enclave: Aspirations, detachment, and differentiated outcomes of living in a private city
Cinthia Freire Stecchini: Social innovation vs participation in urban planning: what is the relationship?
Tekle Weldemichel & Hilde Refstie: Localizing the Sustainable Development Goals in Norwegian urban municipalities
Norunn Hornset: The role of inequality in access to aftercare in Norwegian child welfare services
Håkon Hyldmo, Ståle Angen Rye & Nanang Indra Kurniawan: Relational place-framing as a discursive practice: Connecting local resistance to mineral extraction on Belitung Island, Indonesia to green transition in Europe
Emmanuel Viga: Humanitarian acts embedded in cultural and social practices: The case of South Sudanese refugees in Uganda

FRIDAY
Frode Flemsæter & Marianne Singsaas: Cumulative social effects in outfield (utmark)
management
Tonje Aarre Sommarset: Undoing the landscape – land use management and local
responses towards invasive plants
Elizabeth Barron & Elaina Weber: Unpacking the ethical motivations of emplacement:
Creating local communities with earth others
Erik Hansson & Gunhild Setten: ‘As if a totally different country’: Tales about immigration,
integration and swimming
Sarah Anderson: Negotiating belonging in and through the Norwegian outdoors: refugee
memories, practices and resistance
Alana Lennon: ‘Place-shaking’ through lifestyle migration. Implications for (local) communities when sustainability becomes an amenity
Plenary: A brief summing up

SESJON 3

Geografi og undervisning for bærekraftig utvikling
Sesjonsledere:
Professor Jørund Aasetre, NTNU, professor Jørgen Klein, NTNU, 1.amanuensis Elin Sæther, UiO og 1.lektor Hans Petter Andersen, Nord universitet

Marte Lange Vik, Høgskolen på Vestlandet; Jin Xue, NMBU; Rasmus Nedergård Steffansen, Universitetet i Aalborg; Elisabeth Pettersen, Nord Universitet; Geir Olav Knappe, Nord Universitet og Berit Skorstad, Nord Universitet: Planutdanning for bærekraftig utvikling
Jorunn Reitan, NTNU: Hvordan utvikle bærekraftig handlingskompetanse hos elever?
Per Jarle Sætre, Høgskolen på Vestlandet: Geografi som fag i grunnskule og vidergåande skule
Karina Myhra Sæterdal, Høgskolen på Vestlandet og Marit Haugan Hove, ViteMeir: Vi må ViteMeir om bærekraftig utvikling av energisystemet
Anne Rakstad Pettersen, NTNU: Klimaengasjement som danningsarena – medborgeskap som agonistisk pluralisme
Hilde Storrøsæter, NTNU: Hva kjennetegner lærerstudentenes forståelse av utdanning for bærekraftig utvikling?
Marthe E. Wilhelmsen, UiA: Dramapedagogiske metoder for utdanning for bærekraftig utvikling i geografifaget

SESJON 4

Cold climate landscape change
Sesjonsleder: Seksjonsleder Ivar Bertling, NVE

Kommer …

SESJON 5

Migrasjon og grenser i endring/‘Migration crisis’ as a policy and research agenda
Sesjonsledere: Professor Knut Hidle, UiB, forsker Marry-Anne Karlsen UiB, professor Haakon Lein, NTNU, 1. amanuensis Hilde Refstie, NTNU og postdoc Teklehaymanot G. Weldemicel, NTNU

Kommer …

Abstracts for plenumsforedrag

Polarhistoriker Harald Dag Jølle, Norsk Polarinstitutt:
Hva er arven etter Nansen? Nye perspektiver på vitenskapsmannen, samfunnsbyggeren og humanisten Fridtjof Nansen.

Det er mye som er arven etter Nansen, skal vi tro alle som har ønsket og fortsatt ønsker å stå i tradisjonen etter en av de mest fascinerende og innflytelsesrike skikkelser i norsk historie. Enkeltpersoner og organisasjoner har argumentert for at deres humanitære arbeid, forsvarsengasjement, friluftsliv, polaraktivitet, diplomati eller forskning står i mer eller mindre direkte linje etter Nansen. Men det kan av og til se ut som ønsket om å merkevarebygge egen virksomhet er sterkere enn viljen til å sette seg inn i hva Nansen sto for og var opptatt av.

Nansen var sammensatt. Han var forsvarsvenn som så nedrustning og fred som eneste redning for Europa; nasjonalisten som jobbet for internasjonalt samarbeid; polarhelten som syntes norske krav på Grønland var en forfengelighetssak. Han var en avansert tenker med enkle politiske løsninger – som trodde folk ville samle seg om hans idealer bare han snakket høyt nok. Og ikke minst var han en frustrert vitenskapsmann som følte han aldri fikk tid til det viktigste.

Hva vil en biografisk tilnærming til denne kontrastfylte mannen gjøre med vårt bilde av vitenskapsmannen, samfunnsbyggeren og humanisten Fridtjof Nansen?

Seniorforsker Siri Veland, Norce
Med skip over Arktis – klima- og miljøutfordringer i fremtidens nordområder.

At isen smelter i Arktis er velkjent. Likevel har endringenes tempo, lokale og regionale drivere og virkninger, og variasjon over tid fortsatt stor usikkerhet. Samfunn, næringsliv, og natur er både drivere av endringene og påvirket av endringene, og er avhengig av å forstå samspillet bedre for å ta gode beslutninger. I dette foredraget spiller jeg på Nansens boktittel og undersøker utfordringer ved forskjellige typer ferdsel på og ved isen i Arktis. I første del vil jeg vise at isens geografi unndrar seg enkle fremstillinger, og dermed skiller seg fra naturgeografien ellers, både matematisk og kartografisk. I andre del vil jeg vise at kunnskapsinnhenting og kunnskapsbehov om isen ikke overlapper tilstrekkelig, og at aktører, fra inuitter med hundeslede til loser på cruiseskip er avhengig av å sammenstille kompleks kunnskap for å navigere trygt. I tredje del viser jeg at den lenge ventede arktiske trafikken mellom Asia og Europa enda ikke har tatt seg opp. Mens denne trafikken kunne senket CO2-utslipp fra shipping er det bekymring for ulykker, samt om sotutslipp vil øke issmeltingen, slik utslippene fra andre fossile energikilder i Arktis gjør. Jeg vil til slutt vise at geografiens synspunlter hjelper å nyansere ‘de mange Arktis’, ikke som et homogent sted som endrer seg raskt og jevnt, men en sammensetning av dynamiske endringer med mangfoldig samspill med forskjellige næringer og kulturer. Bærekraftige beslutninger bygger på forståelse av mangfold og variasjon i både landskap og samfunn.

Research Professor Marta Bivand Erdal, PRIO
Geographic perspectives on migration as opportunity and threat

Migration can be contentious and marked by ambivalence, while also characterized by opportunity and hope, both at the societal, political level – and at a personal level, for individuals and families. In this talk I will discuss geographic perspectives on migration as opportunity and threat, drawing on three empirical examples from the contemporary world, and illustrations from my own research. First, and connecting with the conference theme of Nansen’s legacy, I will discuss the dilemmas and constraints to offering protection to people displaced by conflict, specifically in the context of current mobility regulation in Europe. Second, I will discuss the ways in which staying and leaving can be considered both an opportunity and a threat, in the context of impacts of climate change, with examples from research on the Sindh coast of Pakistan. Third, I will reflect on links between migration and upward social mobility in Asian cities, pointing to the roles of different types of migration for families moving out of poverty. I will conclude with some reflections on the value of geographic knowledge and sensitivity to scale, in public debate on migration – including migration-related diversity, fields which are exceptionally politicized and often lack sufficient memory of recent history.

Program og påmelding til NGS-konferanse 2022

Norsk geografisk selskap (NGS) inviterer til konferanse 27.-28. oktober 2022 på Scandic Holmenkollen Park, Oslo

Påmeldingfrist: 20. august 2022.
Påmeldingsskjema til konferansen finnes her.

I 2021 var det 100 år siden Fridtjof Nansen ble utnevnt som Folkeforbundets første høykommissær for flyktninger, og i 2022 er det 100 år siden han mottok Nobels fredspris for sin humanitære innsats. Også hans bragder som polarutforsker har hatt enormt stor betydning for Norge som nasjon. Nansen var dessuten en betydelig person for Det Norske Geografiske Selskab. Grønlandsferden var den direkte foranledningen til stiftelsen av selskapet i 1889, han var formann 1903-1905, ble første æresmedlem, holdt en rekke foredrag i selskapet og bidro med tallrike artikler i årboka og Norsk geografisk tidsskrift.

Det er derfor mange gode grunner til å sette «arven etter Nansen» som konferansetittel i år. Hans virksomhet kan kobles til mange deler av geografifaget. Samtidig vil vi rette søkelyset mot de store utfordringene i dagens samfunn der geografisk forskning og kunnskap er relevant.Konferansen vil bestå av tre plenums-foredrag samt 4-5 parallelle tematiske sesjoner.

Skroll ned for å se programmet.

Se foreløpig program over alle innleggene her.
Les mer om plenumsforedragene her.

Foreløpig program

Torsdag 27. oktober

11.00 – 12.00Registering/mingling
12.00 – 13.00Lunsj
13.00 – 13.15Åpning
13.15 – 14.00Polarhistoriker Harald Dag Jølle, Norsk Polarinstitutt: Hva er arven etter Nansen?
Nye perspektiver på vitenskapsmannen, samfunnsbyggeren og humanisten Fridtjof Nansen.
14.15 – 15.00Seniorforsker Siri Veland, Norce: Med skip over Arktis – klima- og miljøutfordringer i
fremtidens nordområder
15.00 – 15.15Kaffepause
15.15 – 18.15Fire parallelle sesjoner:
1. Det grønne skiftet og omstilling til fornybare energiformer
Sesjonsledere: Professor Arne Isaksen, UiA og professor Asbjørn Karlsen, NTNU
2. Geographies of community, politics and place
Sesjonsledere: Professor Gunhild Setten, 1.amanuensis Hilde Nymoen Rørtveit og 1. amanuensis Hilde Refstie, alle NTNU
3. Geografi og undervisning for bærekraftig utvikling
Sesjonsledere: Professor Jørund Aasetre, NTNU, professor Jørgen Klein, NTNU, 1.amanuensis Elin Sæther,UiO og 1.lektor Hans Petter Andersen, Nord universitet
4. Cold climate landscape change
Sesjonsleder: Seksjonsleder Ivar Bertling, NVE
18.15Generalforsamling NGS
19.30Middag

Fredag 28. oktober

09.00 – 12.00Tre parallelle sesjoner:
1. (forts.) Det grønne skiftet og omstilling til fornybare energiformer
Sesjonsledere: Professor Arne Isaksen, UiA og Professor Asbjørn Karlsen, NTNU
2. (forts.) Geographies of community, politics and place
Sesjonsledere: Professor Gunhild Setten, 1. amanuensis Hilde Nymoen Rørtveit og
1.amanuensis Hilde Refstie, alle NTNU
5. Migrasjon og grenser i endring/‘Migration crisis’ as a policy and research agenda
Sesjonsledere: Professor Knut Hidle, UiB, forsker Marry-Anne Karlsen UiB, professor Haakon Lein, NTNU, 1.amanuensis Hilde Refstie, NTNU og postdoc Teklehaymanot G. Weldemicel, NTNU
12.00 – 12.15Kaffepause
12.15 – 13.00Research Professor Marta Bivand Erdal, PRIO:
Geographic perspectives on migration as opportunity and threat
13.00 – 14.15Avslutning
13.15Lunsj

Språk: Norsk blir hovedspråk på konferansen, men noen av innleggene holdes på engelsk.

Påmeldingfrist: 20. august 2022.
Påmeldingsskjema til konferansen finnes her.

NGS-konferanse 2022: Arven etter Nansen

Norsk geografisk selskap (NGS) inviterer til konferanse 27.-28. oktober 2022 på Scandic Holmenkollen Park, Oslo

Les call for abstract her.
Frist for abstract: 26. juni 2022.

I 2021 var det 100 år siden Fridtjof Nansen ble utnevnt som Folkeforbundets første høykommissær for flyktninger, og i 2022 er det 100 år siden han mottok Nobels fredspris for sin humanitære innsats. Også hans bragder som polarutforsker har hatt enormt stor betydning for Norge som nasjon. Nansen var dessuten en betydelig person for Det Norske Geografiske Selskab. Grønlandsferden var den direkte foranledningen til stiftelsen av selskapet i 1889, han var formann 1903-1905, ble første æresmedlem, holdt en rekke foredrag i selskapet og bidro med tallrike artikler i årboka og Norsk geografisk tidsskrift.

Det er derfor mange gode grunner til å sette «arven etter Nansen» som konferansetittel i år. Hans virksomhet kan kobles til mange deler av geografifaget. Samtidig vil vi rette søkelyset mot de store utfordringene i dagens samfunn der geografisk forskning og kunnskap er relevant.Konferansen vil bestå av tre plenums-foredrag samt 4-5 parallelle tematiske sesjoner.

Plenumsforedrag:
Harald Dag Jølle (Norsk Polarinstitutt): Hva er arven etter Nansen? Nye perspektiver på vitenskapsmannen, samfunnsbyggeren og humanisten Fridtjof Nansen.

Siri Veland (NORCE): Med skip over Arktis – klima- og miljøutfordringer i fremtidens nordområder

Marta Bivand Erdal (PRIO): Geografiske perspektiver på migrasjonskriser og migrasjonspolitikk

Vi inviterer til paper-presentasjoner knyttet til følgende tema:
1. Det grønne skiftet og omstilling til fornybare energiformer (Organisatorer: Arne Isaksen og Asbjørn Karlsen) arne.isaksen@uia.no Les mer her.

2. Migrasjon og grenser i endring: geografiske perspektiv (Organisatorer: Knut Hidle og Marry-Anne Karlsen) knut.hidle@geog.uib.no. Les mer her.

3. ‘Migration crisis’ as a policy and research agenda: The uneven geographies of welcome (Organisatorer: Haakon Lein, Hilde Refstie, Teklehaymanot G. Weldemicel) haakon.lein@ntnu.no Les mer her.

4. Geographies of community, politics and place (Organisatorer: Gunhild Setten, Hilde Nymoen Rørtveit, Hilde Refstie) hilde.refstie@ntnu.no Les mer her.

5. Rettferdighet i den bærekraftige byen (Organisator: Thorsten Throndsen) t.s.throndsen@sosgeo.uio.no Les mer her.

6. Geografi og undervisning for bærekraftig utvikling (Organisatorer: Jørund Aasetre, Jørgen Klein, Elin Sæter, Hans Petter Andersen) jorund.aasetre@ntnu.no Les mer her.

7. Cold climate landscape change (Organisator: Ivar Berthling) ibe@nve.no Les mer her.

Ekskursjon Hovinbekken

Ekskursjonen vil gå langs Hovinbekken i Oslo hvor deler av bekken nå er ‘åpnet’ etter en lengre tilværelse i rør. Vi tar opp temaer knyttet til byutvikling, vannhåndtering, elverestaurering mm. Påmelding til https://goo.gl/forms/VIx5h7D8DSpNwBnA3  (Vi beklager at det står Norsk Geografisk Forening der…….)

Frokostseminar URBANISERING I OSLO OG AKERSHUS
Ekskursjon Juvvasshøe – Galdhøpiggen
Innkalling til generalforsamling

Det er gjort en liten endring i forslaget til nye vedtekter; publisert 22.11.2017

Julefest på Polhøgda

Påmelding innen 1.desember til grmon@innovasjonnorge.no, evt. 95 85 85 90. For mer info, se vedlegg.

Nasjonal Geografikonferanse 2017

Konferanseprogram, påmelding og pris