NGS

NGS

Norsk Geografisk Selskap

Innkalling til generalforsamling

Det er gjort en liten endring i forslaget til nye vedtekter; publisert 22.11.2017

Julefest på Polhøgda

Påmelding innen 1.desember til grmon@innovasjonnorge.no, evt. 95 85 85 90. For mer info, se vedlegg.

Nasjonal Geografikonferanse 2017

Konferanseprogram, påmelding og pris

Julefest på Polhøgda