NGS

NGS

Norsk Geografisk Selskap

NGS

NGS-konferansen 2022: Klikk her for å både se programmet og melde deg på (frist 1. september) NGS-konferansen 2022: Arven etter Nansen.

Norsk Geografisk Selskap (NGS) er en forening for geografer, studenter og andre som er interessert i faget. Vi formidler kunnskap om geografiske emner gjennom møter for medlemmer og andre geografiinteresserte. NGS sitt formål er å være et faglig samlende forum for sine medlemmer og medvirke til utveksling av kunnskap og erfaring mellom ulike miljøer der geografer arbeider i undervisning, forskning, administrasjon og annet faglig praktisk arbeid. Videre skal NGS fremme geografisk kunnskap og interesse for faget, særlig ved å arrangere seminarer, foredrag og ekskursjoner og ved å utgi Norsk Geografisk Tidsskrift.

Følg oss på Facebook for å holde deg oppdatert.