NGS

NGS

Norsk Geografisk Selskap

Hvem er vi?

Norsk Geografisk Selskap er en forening for geografer, studenter og andre som er interessert i faget. Vi formidler kunnskap om geografiske emner gjennom møter for medlemmer og andre geografiinteresserte. NGS sitt formål er å være et faglig samlende forum for sine medlemmer og medvirke til utveksling av kunnskap og erfaring mellom ulike miljøer der geografer arbeider i undervisning, forskning, administrasjon og annet faglig praktisk arbeid. Videre skal NGS fremme geografisk kunnskap og interesse for faget, særlig ved å arrangere seminarer, foredrag og ekskursjoner og ved å utgi Norsk Geografisk Tidsskrift.

arrangementer


Notice: Undefined variable: temp_query in /home/2/g/geografisk/www/wp-content/themes/NGS/sidebar.php on line 14
Ekskursjon Hovinbekken

Ekskursjonen vil gå langs Hovinbekken i Oslo hvor deler av bekken nå er ‘åpnet’ etter en lengre tilværelse i rør. Vi tar opp temaer knyttet til byutvikling, vannhåndtering, elverestaurering mm. Påmelding til https://goo.gl/forms/VIx5h7D8DSpNwBnA3  (Vi beklager at det står Norsk Geografisk Forening der…….)

11.09.2018

Hasle T-banestasjon
Kl17:00
Se vedlegg
Frokostseminar URBANISERING I OSLO OG AKERSHUS
02.05.2018

Auditorium 4, Eilert Sundts hus, Blindern (Universitetet i Oslo)
08.45-10.00
Se vedlegg
Ekskursjon Juvvasshøe – Galdhøpiggen
31.08-02.09

Overnatting Raubergstulen
Påmelding innen 15. mai til Gry Monsen: Gry.Elisabeth.Monsen@innovasjonnorge.no
Se vedlegg
Innkalling til generalforsamling

Det er gjort en liten endring i forslaget til nye vedtekter; publisert 22.11.2017

Onsdag 13. desember 2017

Fridtjof Nansens Stiftelse på Polhøgda
17:30
Se vedlegg
Julefest på Polhøgda

Påmelding innen 1.desember til grmon@innovasjonnorge.no, evt. 95 85 85 90. For mer info, se vedlegg.

Onsdag 13. desember 2017

Fridtjof Nansens Stiftelse på Polhøgda
19:00
Se vedlegg
Nasjonal Geografikonferanse 2017
Fredag 20. januar & Lørdag 21. januar

Losby Gods

Se vedlegg
Julefest på Polhøgda
Onsdag 7. desember 2016

Fridtjof Nansens Stiftelse på Polhøgda
kl. 19:00
Se vedlegg
Ekskursjon til Oscarsborg og Drøbak
Lørdag 10. september 2016

Aker brygge
kl. 09.30
Se vedlegg
Ekskursjon til Ringerike og besøk på Kopstad gård
23. august 2015

Thon hotell Opera, ved Operaen i Oslo
kl. 09.00
Se vedlegg
Geografi i skolen og skolen i geografien
25 til 26/09/2014

Scandic Lerkedal, Klæbuveien 127, Trondheim

Se vedlegg